Metakognitiv terapi: Effektiv behandling for stressede københavnere eller modedille?

Ifølge tal fra sundhedsstyrelsen stiger antallet af stressede Københavnere år for år. 

Derfor har vi de seneste år også set et øget antal af klinikker og specialister, der tilbyder behandling af både stress og følgesygdomme såsom depression og kronisk angst, gennem både almen psykologisk behandling, men også gennem nyere og mere ukendte metoder såsom metakognitiv terapi. 

Dette har resulteret i en gradvis stigning i antallet af klinikker, der tilbyder metakognitiv terapi i København. Men er denne nye behandlingsform blot kommet for at være årets ”modedille” indenfor psykologiens verden, eller er det en behandlingsform der er kommet for at blive? 

København er en ”stresset” by 

Københavnerne er under pres – det er ikke let at bo i storbyen og i den tilsluttende omegn.  
Mere end hver fjerde københavner føler sig stresset, ifølge en sundhedsprofil udarbejdet af Region Hovedstaden, og over 27 procent af københavnerne giver i undersøgelser udtryk for at opleve et markant højt stressniveau i hverdagen. 

Det er særligt de unge og kvinder med bopæl i området, der lider under de stressende tider. Blandt kvinder oplever 31% at være stressede, mens tallet er 23% hos mænd. Generelt ses det, at de der rammes af stress oftest, er individer i alderen 16 til 34 år. 

Selv stressklinikkerne er pressede, for ifølge Berlingske, er et uventet højt antal af Københavnere for øjeblikket på venteliste og står, om end elektronisk, i lange køer for at komme til specialister der kan hjælpe dem med at behandle stresssymptomer såsom forhøjet blodtryk, søvnbesvær og angst.  

Dette betyder også, at flere og flere af hovedstadens indbyggere søger mod metakognitiv terapi, når de ønsker hjælp til at komme igennem et stressforløb. 

Hvad er metakognitiv terapi 

Metakognitiv terapi, også kendt under betegnelsen MCT, er en nyere evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, en britisk psykolog med Ph.d. i psykologi, der arbejder som professor indenfor klinisk eksperimental psykopathologi hos Manchester universitetet i Storbritannien.  

Metoden anvendes primært til bearbejdning af stress og depression hos voksne. Indenfor denne metode, bestræber behandleren sig på at fjerne tidskrævende bekymringer og mørke tanker hos patienten, ved at give dem redskaber til at udvikle nye måder at forholdet sig til negative tanker. 

Ifølge Wells, er det ikke tilstedeværelsen af negative tanker eller et ”mørkt sind” der gør at individer oplever stress, angst og depression men derimod den tid der bruges på at bearbejde disse tanker. Det er derved den tidskrævende bekymring og angst der er rod til psykisk belastning, og ikke de negative tanker i sig selv.  

Modedille eller ej? 

Metakognitiv terapi er evidensbaseret. At denne nye metode er ”evidensbaseret”, betyder at metoden er baseret på metoder der er beviselige – de har derved i forsøg og studier kunne påvises at have en dokumenterbar effekt på patienter der har modtager netop denne behandlingstype. 

Der findes derfor omfattende og troværdig dokumentation for at metakognitiv terapi virker, og hvad der gør metoden så populær, er at den er effektiv til at behandle psykiske lidelser, på tværs af en lang række diagnosekriterier. 

Metoden er derved afprøvet, og må siges at være mere end blot det sidste nye skud på grenen indenfor psykologiens verden – men i hvor høj en grad den vil vinde indtag i Danmark, kan kun tiden vise. 

Nyhedspatruljen Forfatter