Alt du skal vide om efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp er en service, der udbetales til dig, der har mistet din ægtefælle eller samlever. Det er noget, som du personligt selv har ansvar for, men det er det ikke alle, der ved. Hvis du vil blive klogere på, hvad du er berettiget i efterlevelseshjælp, så kan du læse mere her. 

Hvad er efterlevelseshjælp? 

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, som du kan få, når din ægtefælle eller samlever dør. Beløbet vil være baseret på din indtægt og din formue, så den altså giver den hjælp, som du behøver, når du står i situationen. Det skal dog være en ægtefælle eller samlever, som du har boet med i mindst tre år før dødsfaldet, for at du kan være berettiget til efterlevelseshjælp, og så må du ikke være pensionist, der allerede er modtager af efterlevelsespension.  

Hvordan får du efterlevelseshjælp? 

Efterlevelseshjælp er noget, som du kan ansøge om hos kommunen, og det kan altså først udbetales herefter. Hvis du bor i udlandet, kan du stadig søge om hjælp fra Danmark hos Udbetaling Danmark. Du skal ansøge om efterlevelseshjælp senest 6 måneder efter dødsfaldet, da berettigelsen eller frafalder og du ikke længere kan få hjælp fra staten.  

Hvor meget efterlevelseshjælp kan du få? 

Det er forskelligt, hvor meget du kan få i efterlevelseshjælp, da det jo som sagt afhænger af din indtægt og formue. Du kan dog højest få 15.234 kr., hvilket du er berettiget til, hvis du har en indtægt på mindre end 244.656 kr. i løbet af året. Hvis du tjener mere end 382.273 kr. på et år, vil du ikke kunne få udbetalt efterlevelseshjælp. 

Efterlevelseshjælp i tal 

Tjener du mellem 250.810 kr. og 266.485 kr., er du berettiget til 13.710 kr. Tjener du mellem 266.486 kr. og 282.160 kr., er du berettiget til 12.188 kr. Tjener du mellem 282.161 kr. og 297.835 kr., er du berettiget til 10.663 kr. Tjener du mellem 297.836 kr. og 313.510 kr., er du berettiget til 9.138 kr. Tjener du mellem 313.511 kr. og 329.185 kr., er du berettiget til 7.619 kr. Tjener du mellem 329.186 k. og 344.860 kr. er du berettiget til 6.092 kr. Tjener du mellem 344.861 kr. og 360.535 kr., er du berettiget til 4.572 kr. Tjener du mellem 360.536 kr. og 376.210 kr., er du berettiget til 3.047 kr. Og sidst, hvis du tjener mellem 376.211 kr. og391.888 kr., er du berettiget til 1.525 kr. Jo mere du tjener, jo mindre kan du altså få udbetalt, da dit behov for at modtage hjælpen bliver mindre. Hjælpen er desuden altid skattepligtig, hvorfor tallene ikke bliver det, du får til rådighed. 

Ekstra muligheder for pensionister 

Som pensionist har du desuden mulighed for at søge om et lån til betaling af ejendomsskatter. Dette skyldes, at du jo som pensionist ikke selv er herre over din indtægt, og det kan være svært at betale ejendomsskatter med en opsparing, hvis ikke denne har været prioriteret i løbet af dine unge dage. 

Nyhedspatruljen Forfatter